Pál Feri

Katolikus pap, mentálhigiénés szakember

Papi pályafutásának kezdetétől tart mentálhigiénés szemléletű előadásokat.

2000-től a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének munkatársa, ahol lelkigondozói, mentálhigiénés, szociális munka mesterképzés, valamint családtudományi és család-terápiás mesterképzés szakokon tanít.

Az általa létrehozott mentálhigiénés szolgálatot teljesítő közhasznú alapítvány évi mintegy 250 programot szervez. Évente több mint 300 előadást tart művelődési házakban, közintézményekben. Az elmúlt öt évben mintegy 150  cégnél, vállalatnál tartott előadást.

Az előadások tematikája meglehetősen tág, érinti a spiritualitást és a társadalomtudományokat. A közösségi és családi konfliktusoktól, a személyes lelki egyensúly kérdésein és a párkapcsolati, házassági problémákon át a transzcendenciához fűződő kapcsolat problematikájáig terjed.

Pál Ferenc katolikus papként is fontosnak tartja, hogy az előadásai mindenkinek szólhassanak: bárki bejöhet, nem kell semmi elvárásnak megfelelni, elég a hallgató nyitottsága. Előadásaira jellemző egyrészt a strukturáltság és az érintett szakirodalom intenzív használata, másrészt a stand-up comedyből ismert közvetlen, gyakran csapongó, humoros történetek mesélésére is építő stílus.

Eddig hat önálló könyve jelent meg és több mint 20 kötetben találhatók írásai.

 
 

Vissza

Pál Feri :

ÉN-MI-MINDENKI- az önmegvalósítás lehetőségei

EVERNESSIA - 2023. 06. 24. Szombat 10:30-11:30

Az önmegvalósítás három dimenziója: én; az egyediségünk, mi; kapcsolataink és a társas önazonosságunk, mindenki; egyetemes emberi vonásaink, emberségünk.

Az önmegvalósítás és az én megvalósítás különbözőségei.

Az önmegvalósítás három módja: önkifejezés és önérvényesítés, az önátadás és önfeledtség, és az önfelülmúlás.

Hogyan tudom úgy érvényesíteni magam, hogy az építse és ne rombolja a kapcsolataimat?

Az önátadás és a flow.

Az elmélyült munkavégzés, mint örömforrás.

A önfelülmúlás, mint a növekedés és a rendkívül nehéz helyzetek megoldásának kulcsa.