Somogyi Eszter

A daganatos megbetegedések lelki okai

2022-03-25

Az Everness Fesztivál azzal a céllal jött létre, hogy különböző módszereket, eszközöket mutasson az önismeret útját járóknak. Arra gondoltunk, nyárig néhány sokakat érintő elakadással, nehéz helyzettel kapcsolatban megkérdezzük előadó szakértőinket, mit is gondolnak róla, saját eszköztárukkal hogyan közelítenének hozzá. Reméljük, hogy ha éppen érintett vagy a helyzetben, ezzel is segíthetünk megtalálni a neked való önismereti módszert. A sorozat mostani része a daganatos megbetegedések hátterét, a benne rejlő lehetőségeket és a gyógyulás útját kutatja.

SzomatoDráma, Ultrarövid Terápia, Dr. Buda László Ph.D. pszichiáter, pszichoterapeuta

A megbetegedések „WiFi modellje” az Ultrarövid Terápiában 
Ha a felnőttkori rosszindulatú daganatot úgy tekintjük, mint a test üzenetét, látni fogjuk, hogy bizonyos szabályszerűségek ugyanúgy érvényesek lesznek a rá, mint a legtöbb más kórra. Oka van (a múltban) és célja van (a jövőben), mint mindennek, ami manifesztálódik. Mindkét aspektust hasznos feltárni, mielőtt bármilyen kezelésben gondolkodunk.

Az okok felderítésében segítségünkre lehet az a koncepció, amit „WiFi modellnek” neveztem el. Egyszerű és remekül használható térképként szolgál az Ultrarövid Terápiában (UT), melynek során egyetlen ülés alatt igyekszünk a tünetek üzenetét megérteni és a gyógyulás irányába elmozdulni.
 


A WiFi modell értelmében először a tüneti szintet járjuk körül alaposan. Fontos megkülönböztetni: mit üzen maga a test és mit üzennek a vizsgálatok, az orvosok, a kezelések. A rák esetében már magának a diagnózisnak is dermesztő, bénító, megbetegítő hatása lehet, és amint egyszer kimondatott, nehéz a hatása alól megszabadulni. 

A modell második része a kiváltó tényezőket tartalmazza. Itt arra a kérdésre keressük a választ, hogy (eltekintve attól az opciótól, hogy a test csak úgy, véletlenül „elromlik”) vajon mi válthatta ki a testi-lelki egyensúly ilyen mérvű megbillenését. Ezek a tényezők a betegség kezdetét megelőző időszakban (napok-hetek-hónapok-évek) keresendők, és általában kapcsolati-érzelmi természetűek, legtöbb esetben valamilyen feldolgozatlan
konfliktus(sorozat)hoz köthetők.

A harmadik réteg tartalmazza mindazt, amit valódi okként kezelünk az UT megközelítésben. Arra keressük a választ, mi tette fogékonnyá és különösen érzékennyé kliensünket arra a helyzetre, amit kiváltó tényező(k)ként azonosítottunk. Ezen az úton visszafelé haladva az időben, elsősorban korai kapcsolati mintázatokhoz, öntudatlanul működtetett sémákhoz jutunk.

A WiFi modell magját az a szimbolikus forrás jelenti, amely mindezen jeleket „sugározza”, és egyben ki is jelöli azt a „medret”, amit adottságainkként, lehetőségeinkként, határainkként, sorsunkként észlelünk a mindennapokban. Arra kérdésre ad(na) választ – ha sikerül(ne) ezt a magot valahogy szóra bírni – hogy mit tartalmaz az az életterv, amely élményeink, megtapasztalásaink, lelki fejlődési folyamataink mögöttes szervezőelve. Sokan ezt egy spirituális és/vagy reinkarnációs koncepcióban tudják legegyszerűbben értelmezni.

Ez a transzcendens dimenzió általában közvetlenül nem kerül az UT fókuszába, mert az a tapasztalatunk, hogy a betegségek mozgatórugóinak megértéséhez nincs szükség spirituális kapaszkodókra. A kliens életének belátható, elmesélhető élmény anyaga elég szokott lenni, és – megfelelő történetkezelési technikával – ennek kibontása és modellezése többnyire belefér egy órányi beszélgetés kereteibe.

A másfél-két órás UT konzultáció második felében arra fókuszálunk, hogy kliensünk – a lehetőségeihez mérten – újraírja ezeket a megbetegítő
mintázatokat. Itt már nem a konzulenssel beszélget, hanem azokkal a – képzeletben odahívott – szereplőkkel, akik ebben a korai tanulásban érintettek. Leggyakrabban szülők, gondviselők és a kliens hajdani énállapotai („belső gyermekek”) érkeznek a „fogadóórára”. A konzulens legnagyobb kihívása az lesz, hogy a rövid időkeretben a legmélyebb, leghatékonyabb lelki újrarendeződést tudja facilitálni annak érdekében, hogy a betegséget tápláló tendenciák átadhassák a helyüket a természetes öngyógyítás erőinek.

A Tudatosság Energiája (ECO), Budai Gergely

A rák valójában a megvilágosodás ellentéte, tiszta lényünk figyelemfelhívása a legnagyobb eltévedésre. Amikor valaki régóta dédelget magában sérelmeket, haragokat, akkor az ennek hatására kialakuló máj-terheltség miatt elsavasodik a szervezete, gyulladási folyamatok indulnak el.
Ahogy ezek tovább mélyülnek, az ember eljuthat oda, hogy a sérelem alanyával szemben (legyen az egy személy, a másik nem, a munka vagy akár az egész világ stb.) kialakul egy hit-/bizalom-/reményvesztett állapot. A hitvesztéssel eljuthat oda, ahol elvágja lelki kapcsolódását a világ ezen részéhez, és úgy gondolhatja, hogy ő majd megoldja jobban. Pl. a férfiakban végletekig csalódott nő: „majd én megoldom egyedül, jobb lesz az nekem sokkal.” Ebben a pillanatban elvágja magát a Mindenség ezen részétől (ezzel valójában az egésztől), és tudatában új programot indít. A testünk teljes mértékben a tudatunk hologramja. Ami a tudatunkban történik, az leképződik a testünkben is idővel, néha akár azonnal. Amikor a fent leírt módon elvágjuk magunkat a Mindenség egy részétől, akkor a testünkben egy sejt is lecsatlakozik a szervezetünk rendszeréről, és egyedi, új
programot indít. Megszületik a rákos sejt. A testünkben percenként keletkeznek valójában rákos sejtek – mivel a tudatalattinkban folyamatosan
futnak a sérült, hithiányos programok. De a normál működésünkben ezeket kiegyensúlyozza a benső, ösztönös bizalom. Viszont előfordul, hogy a rákos személyben elmélyül ez a hitvesztés és új program, maradandóan elbillen a psziché, ekkor megerősödik a rákos tendencia, az immunrendszer már nem tudja elégségesen felvenni vele a harcot. Jellemző, hogy kiábrándult nézőpontját környezetének is elkezdi átadni: „nem szabad bízz a férfiakban kislányom!”. Ő lesz Mr. Smith a Mátrixból. Önmaga megerősítése érdekében igyekszik mindenkit a saját nézetére bírni. Terjed a rák. Ha más témakörre is átterjed a hitvesztés állapota, ekkor pedig áttét keletkezik. A Mindenség (Isten) a teljességet képviseli a tudatunkban. A megvilágosodás a teljes önátadás állapota: feltétel nélkül letesszük a kardot a mindenség teljessége felé. A rák ennek a teljes ellentéte. Egy elhibázott út, erre figyelmeztet lényünk a rosszindulatú sejtburjánzással.

Az Eco energy-coaching és reinkarnációs oldás technikái segítségével hatékonyan tudjuk támogatni a személyt visszatalálni a helyes útra. Legelső
lépésben az adott embernek, ill. blokknak megfelelő univerzális energia közlésével felrezegtetjük az alany energetikai rendszerét, ezzel felkészítve a tudatát, érzelmi-feldolgozó rendszerét a kérdéskör stabil rendezésére. Majd regresszív technika segítségével a tudatban elfedett, elfojtott sérelmeinek, hitvesztéseinek felhozására, ill. ezek feldolgozására fókuszálva folytatjuk a segítségnyújtást. A folyamat ezen részében a szükséges, kapcsolódó előző életekbeli karmikus vonatkozásokat is oldjuk, hogy maradéktalan legyen a meghaladás. Végül az új működési mintázatok felépítésében segítünk, energetikai eszközökkel megtámogatott life-coaching folyamat során. A folyamat akkor éri el célját, ha a személyben helyreáll a hit, a bizalom, ismét át tudja adni magát a Mindenség teljességének. Amikor már ott ragyog a hit az egyén szemében, és a megfelelő lépéseket is meg tudja tenni az élete átalakításáért, akkor el lehet engedni a kezét, a teste megoldja a többit. 
Az ismertetett coaching folyamatok nem helyettesítik a hivatalos orvosi ellátást, illetve terápiákat!

A sorozat előző részei
AZ IKERTRAUMÁK NYOMÁBAN
KÖTŐDÉSI SEBEK