Integrál Akadémia

Egy csokorban: íme a legjelentősebb pszichológiai irányzatok

2023-02-22

Mindig is szerettél volna tiszta vizet önteni a pohárba a pszichológiai elméletekkel és irányzatokkal kapcsolatban? Az Integrál Akadémia megtette helyetted: összegyűjtötte a főbb pszichológiai iskolákat a kezdetektől napjainkig, amiből alább olvashatsz egy kis ízelítőt. Ha pedig szeretnél többet megtudni a pszichológiai irányzatokról, akkor látogass el az Integrál Akadémia előadássorozatára!

Pszichoanalízis és pszichoterápia

Az első nagy irányzat a pszichoanalízis, amit Sigmund Freud alkotott meg az 1900-as években, Bécsben. Emellett a mélylélektani iskolákhoz soroljuk Jung analitikus pszichológiáját és Adler individuál-pszichológiáját is. Jung és Adler Freud tanítványai voltak, akik a pszichoanalízis elveit továbbfejlesztették és saját iskolákat alapítottak.

E három mélylélektani irányzat szemléletében közös az a kiindulási pont, hogy a pszichénk jó része nem hozzáférhető a tudatos tudatunk számára és valójában ez a számunkra ismeretlen tudatalatti világ az, ami irányít bennünket. A pszichoterápiák célja ennek megfelelően a tudatalatti mozgatórugóinak feltárása, megismerése és kielemzése.


Behaviorizmus és viselkedésterápia

A második nagy pszichológiai szemléletmód az 1930-as években jelent meg az Egyesült Államokban. A behaviourizmus (ejtsd: bihéviorizmus), más néven viselkedéslélektan a tanuláselméletekre épül, és abból indul ki, hogy minden megfigyelhető viselkedés (cselekvés, beszéd, érzelmi reakció) valamilyen tanulás eredményeként jön létre. Ez az irányzat figyelmen kívül hagyja a tudatalatti késztetéseket, és csak olyan tényezőknek tulajdonít jelentőséget, amik megfigyelhetők és kísérletekbe vonhatók. Így lett kutatásának fő tárgya a viselkedés, gyógyító eljárása pedig a viselkedésterápia.

Kognitív pszichológia és kognitív pszichoterápia

A harmadik nagy pszichológiai irányzat az 1950-es évektől bukkant fel az Egyesült Államokban. Az ember intellektuális-gondolkodási világát vizsgálja, és úgy véli, az ember lényege ez az információfeldolgozási tevékenység. Ebből magyarázza a lelki problémákat is, amik kognitív szemmel nem mások, mint gondolkodási és hiedelembeli hibák, amelyek a kognitív pszichoterápiával korrigálhatóak. A kognitív pszichológia végül a ’70-es években alakult ki Beck és Ellis nyomán.

Humanisztikus pszichológia és személyközpontú pszichoterápiaA hatvanas évek hippiforradalmával párhuzamosan alakult ki a humanisztikus pszichológia az Egyesült Államokban. A humanisztikus szó emberközpontút, emberségest jelent. Az irányzat alapítói (a képen látható) Maslow, illetve Rogers úgy vélték, hogy a pszichológia korábban elsősorban az ember elakadásaira, problémáira fókuszált és mellőzte az olyan pozitív értékek kifejlesztését, mint az egészség, egység, szeretet, kreativitás és a harmónia. A humanisztikus pszichológia szerint az ember egy önmegvalósító lény, és ezt a kiteljesedési folyamatot érdemes segíteni benne a lelki munka során, amit itt személyközpontú pszichoterápiának neveznek.

Transzperszonális pszichológia

Az ötödik nagy irányzat a humanisztikus pszichológiából nőtte ki magát a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején az Egyesült Államokban. A transzperszonális szóból a „transz” jelentése: „túl”, a „perszonális” pedig „személyes”-t jelent. A szóösszetétel tehát a személyes egon túli, spirituális élményekre utal.

Ezzel az irányzattal a pszichológia világában is megszületett az ember spiritualitását vallásoktól függetlenül tanulmányozó és támogató elméleti és terápiás vonal, ami az ember spirituális természetével és élményeivel foglalkozik. A szakmai irányzatot maga Maslow alapította Sutichcsal, s e körhöz tartozott Grof, Walsch, Vaughan és Tart is.

Integrál Pszichológia

A transzperszonális pszichológia berkeiben jelent meg először az integrál pszichológia szemlélete, amit (a képen látható) Ken Wilber írt le először az 1970-es években. Önálló pszichológiai irányzatként 2000 óta bontakozik saját szakmai folyóirattal, kutatásokkal és konferenciákkal. Az integrál szemlélet az embert alapvetően spirituális lénynek tekinti, ahol az emberi élet része a spirituális én előterében megjelenő ego, amivel azonosulunk és, ami meghatározza a felnőtt életet.

Az integrál szemlélet szakértői módon integrálja a nyugati pszichológiát a spirituális világhagyományok ismereteivel. Ennek köszönhetően egy teljes spektrumú emberképhez vagy globális pszichológiához jutunk a XXI. századi globalizáció korában. A kultúráknak ezáltal lehetősége nyílik nem csak gazdaságilag, hanem pszichológiailag is szóba állni egymással és egy közös nevező alatt közös lélektant alkotni.

Érdekel, hogyan kapcsolódnak össze a pszichológiai irányzatok? Jelentkezz az Itegrál Akadémia mindenki számára nyitott pszichológia előadássorozatára! További részletekért KATTINTS IDE