Péter Szabina

Mit jelent az, hogy magyar dzsessz?

2019-05-02

A tenor- és szopránszaxofonos, fuhunt és számos más fúvós hangszert – közöttük egy önmaga által tervezett, a fuvola mechanikáját a furulya természetesebb hangzásával ötvöző zenei eszközt – is megszólaltató Dresch Mihály a magyar népzenéből táplálkozó muzsika egyik legkimagaslóbb művelője, a hazai dzsessz- és világzene emblematikus alakja.

A Dresch Quartet 1984 óta óta járja következetesen és magabiztosan a saját útját a magyar népzene és az afroamerikai dzsessz egyéni – a zenekarvezető és a mindenkori tagok által közösen kialakított – ötvözetével. Elhivatottság a zenei koncepcióban, tisztelet és alázat a források iránt, kiemelkedő művészek, friss és klasszikusnak számító Dresch-szerzemények, sztenderdek Dresch-módra – mindezek együttese nyújtja azt az élményt, amit a kvartett koncertjeinek közönsége minden esetben az újszerűség élményével gazdagodva tapasztalhat meg.
Dresch Mihály pályafutása a hetvenes években indult. Az első jelentős formáció, amelynek alapítója és évekig meghatározó tagja volt, a Binder Quintet. A mára teljesen kiforrott, egyéni ízű, első hallásra felismerhető játékstílusa, fantasztikus improvizációs technikája már ebben a korai korszakában kivívta a szakma és a közönség elismerését.
Később megalakította saját quartetjét, amelyben a magyar szabad és improvizációs dzsessz összes jelentős zenésze megfordul(t): Baló István, Benkő Róbert, Grencsó István, Lajkó Félix, és sokan mások. Állandó tagja Szabados György zenekarának, a MAKUZ-nak, valamint a jól ismert Csík folkzenekarnak. Számtalan nemzetközi fesztivál, koncert, jam session kiemelt résztvevője.Egy vele készült interjúban a következőt olvashatjuk: „Számomra a művészet még önmagáért van. Akár a természet. Ha valaki érzékeny rá, láthatja, hogy mennyire gyönyörű. Ha valaki nem, akkor simán keresztülhajt rajta a dzsipjével.” A művészethez való viszonyulása, annak hitele és ereje elsősorban abból a szemléletmódból származik, hogy a zenét sosem produkcióként, hanem az életének esszenciájaként éli meg. Egy olyan önkifejezési formaként, nyelvként tekint rá, ami azonos az érzéseivel, gondolatiságával. Mondanivalója a zene által bontakozik ki, elsősorban a hangok sokféleségével fejezi ki saját történetét és élményvilágát. Mesterien képes annak érzékeltetésére, hogy miként szerethető egyszerre a legtisztább dzsessz és a hagyományos parasztzene. Kuriózumnak számít a hazai dzsessz szcénában, ugyanis elsőként találta meg a kellő egyensúlyt aközött, hogy hogyan lehet egyidejűleg magyar, ám mégis korszerű zenét művelni. A dzsessz jobbára improvizatív, spontán muzsikájában mesterien oldja fel a népzene közösség igényeihez és szokásaihoz kötődő zárt működésmódját. Mindez egy különös törekvést foglal magába: „Megtalálni a kötöttségnek és a szabadságnak az arányát, az a legnehezebb feladat. Hogy a lelkiállapotom ne csapjon át olyan muzsikálásba, ami teljesen improvizatív, mert ha az alapvető bázis kicsúszik alólam, akkor nem az jelenik meg, amit szeretnék.”A különböző zenei műfajok sajátos összehangolásában fontos szerepet játszik a magyar zenei kultúra tisztelete és szeretete, továbbá a dzsessz több, mint száz éves történelmében rejlő tartalmiság felé tanúsított hódolat. Wynton Marsalis Pulitzer-díjas afroamerikai zeneszerző, klasszikus- és dzsessztrombitás megfogalmazása jól tükrözi e műfaj esszenciáját: „A dzsessz olyasmi, amit a feketék találtak ki a legbensőbb gondolataik
kifejezésére. Szerintem ez a legnehezebben játszható zene és ez adja leginkább vissza az egyén személyes érzelmeit a nyugati zene történetében.” A Dresch Quartet ezt az érzékenységet ötvözi az erdélyi és magyar muzsika napjainkban már múlandóban levő lelkületével és lendületével. A formáció lemezeinek hangzásvilága a magyar népzene elemeire épül, persze mindez nem hangról hangra történik. Bizonyos dallamtípusok azért kerülnek feldolgozásra, mert valamelyest képesek kapcsolódni a dzsessz által kifejezett érzelmi síkhoz. Darabjaikat hallgatva nyilvánvalóvá válik, hogy a zene egész embert kíván, beleértve azt is, hogy honnan jön és milyen körülmények között él. Ez szólal meg a hangszereken.

A Dresch Quartet tagjai:
Dresch Mihály (fúvós hangszerek)
Kovács Ferenc (trombita, hegedű)
Szanday Mátyás (bőgő)
Baló István (dob)