Hang általi tudatosság

2019-05-10

Shai Dayan hangterapeuta és multi-instrumentalista improvizációs művészt munkásságában elsősorban a belső folyamatainkra irányuló figyelem felébresztéséhez, majd e figyelem különös elengedéséhez vezető út kutatása motiválja.

2003 óta rendszeresen tart Magyarországon is hangterápiás foglalkozásokat: Ezeken az alkalmakon elsősorban ahhoz próbál megfelelő körülményeket és hátteret biztosítani, hogy az érdeklődő több színt tapasztalhasson meg saját hangjából, hogy megtanulja, miként lehet olyan különböző lelkiállapotokba és tudatállapotokba kerülni, amelyekben már nincs szükség kontrollra, egész egyszerűen csak annak a folyamatnak az átélésére, ahogyan létrejön és megmutatkozik a hang.
Művészi hitvallása szerint a zenén keresztül a legkönnyebb felfedni az ember valódi természetét, ami csak akkor képes megjelenni, amikor az egó fátylai fellebbennek, s ennek következtében a személyiségünk háttérbe szorul. A hangok erejével és azok testünkben keltett rezgéseivel való játékos, ám sokszor mégis nehéz, összefonódásban lehetőség nyílhat az önvaló megtapasztalásának eljutásához, aminek következtében belátást szerezhetünk arról, hogy mit is jelent személyiség nélkül a jelenben lenni.

Az emberi létünk és környezetünk szakadatlan mozgásból áll, az energia folyamatos áramlásából, melyben nincs egy pillanatnyi szünet sem. Minden az energia játéka, ezen kívül nincs semmi. A hang, a szó, a zene változásokat hoz létre belső és külső világunkban, és ennek az elvnek tudatosításához köthető Shai Dayan művészete és hangterápia területén folytatott tevékenysége. Ha megismerjük annak módját, hogy hogyan használhatjuk megfelelően a zenében rejlő erőt, akkor különbséget tudunk tenni aközött, hogy a hangunkat önkifejezésként használjuk vagy inkább úgy halljuk azt, mint az én saját hangját. Amint e különbségtétel tudatára ébredünk, akkor azt követően minden hang, amit kibocsátunk
magunkból a belső forrás potenciáljának és erejének kifejeződése lesz. Ha teret adunk e tudatosság kibontakozásának, akkor a mindennapokban is képessé válhatunk annak érzékelésére, hogy az élet a saját hangunkon keresztül is szabadon áramlik.

 Shai Voice Being módszerének továbbadásával tizenöt éve járja a világot. Az indiai filozófia alapjain nyugvó módszer a meditáció, a különböző légzéstechnikák, a zene, a hangok mélyreható tanulmányozásának esszenciájaként jött létre: Célja, hogy a hang saját közvetlen tapasztalatán, megértésen és folyamatos tanulmányozásán keresztül mindenki közelebb kerülhessen saját természetéhez, a rajta is folytonosan áttörő szabad áramlás felismeréséhez. Az emberi hangra az élet egyik kiemelkedő potenciáljaként tekint. Legfontosabb törekvése, hogy az emberek figyelmét újra a hangban rejlő, ám egyre inkább elfeledett, bölcsesség felé irányítsa. Mindezt annak reményében, hogy ezáltal az élet spirituális és a fizikai dimenziói talán újra összefonódhatnak.

A hang két forrásból táplálkozik: A lélegzet életerővel tölti meg a hangot, ez az erő ösztönös, nem kell hozzá semmiféle gondolat vagy érzelem. A lélegzet erejével megszülető hang a test és az elme mélységeiből ered, ami egyedi és személyes tudást hordoz magával. A légzés által létrejövő hang a testen kívül és a világba vezet, ami által egyidejűleg mutatkoznak meg az emberek hasonlóságai és különbözőségei, általános és személyes rétegei. Ennek következtében saját hangunk tanulmányozása egyedülálló lehetőséget nyújt az emberi létformánk különböző dimenzióinak megismerésére. Azonban a harmónia megtalálásához vezető ösvényen mindenképp figyelni kell az egyensúly megtartására: Míg a személyes dimenzióra irányított túlzott figyelem az saját lényünk gyökerével való kapcsolat elveszítéséhez, addig az általános dimenzió túlzott kutatása az egyén aktuális világával való kapcsolatának egészségtelen elváltozásaihoz vezethet.

 A hangok megtapasztalása az önismeret egyik lehetséges útja, s mindehhez Shai gondolatát idézve csak egy dologra van szükség, „megtanulni hallgatni”. A fesztiválon tartott programjain való részvételt megelőzően – mintegy ízelítőként – a művész által vezetett következő gyakorlat kipróbálását ajánlom a kedves olvasó figyelmébe: https://www.youtube.com/watch?v=ZhlPkfLMGNs

SHAI DAYAN
1966-ban született Izraelben. Számos hangszeren játszó művész, énekes és hangterapeuta. Indiában tanult filozófiát és ott sajátította el a Voice Being programjában jelenlévő meditációs technika alapjait. Hosszú éveken keresztül tartott műhelyeket Orly Portal táncművésszel, ahol a mozgás és a hangok kapcsolatát kutatták. Dolgozott az Artness nevű improvizációs iskolában Izraelben, ahol Shahar Dor színművésszel és Orly Portal-lal közösen körbejárták a hangadásban, a zenélésben, a mozgásban, a színészetben és a táncban rejlő az improvizáció adta lehetőségeket. Shai filmekhez, táncelőadásokhoz is szerez zenéket, de komponált már a National Geographic rövidebb dokumentumfilmjeihez is. 2006 óta az Eco Music Project zenekar tagja, tagjai a magyar Béla-műhelyhez hasonlóan, hulladékokból készített hangszereken játszanak. We are free now című önálló lemezén minden hallható hangszert egyedül ő szólaltat meg. Az utóbbi 15 évben a zene, a hangok és a meditáció kapcsolatával foglalkozik: Workshopokat és koncerteket ad szerte Európában és Izraelben.