Az Everness Fesztivál 2023 házirendje, parkolási és kempingszabályzata

Kedves Látogató, szeretettel köszöntünk az Everness Fesztiválon!

Házirend

Kérjük, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak mellett az alábbi szabályok betartásával is járulj hozzá az Everness Fesztivál területének megóvásához, illetve a rendezvény békés, konfliktusok és problémák nélküli lebonyolításához.

Házirendünk a Vendéglátónk, a SIO Camping házirendjével összhangban készült, a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenő kempinghasználati rendről a Rendezvény területén kihelyezett tájékoztatókon, valamint az itt megadott linken olvashatsz.

1. A Fesztiválon résztvevők biztonsága érdekében bizonyos tárgyak, eszközök nem hozhatók be a rendezvény területére. Szigorúan TILOS pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, dobócsillagot, csúzlit, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangó- és rugóskést, gázsprayt, illetve más, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban meghatározott tárgyat bevinni. Ezt a bejáratnál, illetve az egész rendezvény területén a Biztonsági személyzetünk ellenőrizheti, a veszélyesnek ítélt tárgyakat pedig névvel ellátva elkobozhatja, amelyeket a rendezvény elhagyásakor - amennyiben annak birtoklását jogszabály nem tiltja - természetesen visszaszolgáltatunk az elkobzást megelőző birtokosának.

2. A rendezvény területén a Sió Camping által kijelölt helyeket leszámítva tüzet gyújtani, illetve bármilyen nyílt láng használata szigorúan tilos!

3. Bódító hatású, narkotikumnak minősülő és egyéb tiltott szereket a Fesztivál területére behozni, illetve ott használni szintén TILOS! Nyomatékosan felhívjuk a figyelmed, hogy ilyen jellegű szerek birtoklása és használata büntetőjogi felelősséggel jár!

4. Alkoholos italt szintén nem hozhatsz a Fesztivál területére, továbbá kérjük, hogy a Fesztivál ideje alatt ügyelj alkoholfogyasztásod mértékére, hiszen kiemelten családbarát rendezvényként kisgyermekek is látogatják az eseményt.

5. A rendezvény területére egy darab, legfeljebb 1,5 liter űrtartalmú PET palackban hozhatsz be vizet vagy üdítőt. Kérjük, legfeljebb előrecsomagolt élelmiszert hozz magaddal, mert élelmiszerbiztonsági és közegészségügyi okokból csak ilyet áll módunkban beengedni. Étel és dohánytermék ésszerű keretek között, tehát nem kereskedelmi mennyiségben lehet nálad, azaz maximum 1 karton (10 doboz) cigarettát, 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart hozhatsz magaddal. Dohánytermék vásárlására a Fesztivál területén belül nincs lehetőség.

6. Dohányozni kizárólag a kijelölt területeken szabad!

7. Az Evernessen szívesen látjuk házi kedvenceidet is, de tudatos, felelősségteljes gazdiként a következő néhány szabályt, feltétlenül tarts be! Kutyát (a segítő kutyákon kívül) kizárólag pórázon hozhatsz be, amelyet a Fesztivál egész időtartama alatt tarts rajta, mert teljes körű felelősséggel tartozol érte. A Fesztivál szervezőiként fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben a többi fesztiválozó nyugalmát súlyosan, vagy testi épségét bármilyen mértékben fenyegető helyzet lép fel, úgy a kutyát és gazdáját azonnali távozásra kötelezzük. A rendezvény területére a segítő vagy vakvezető, illetve rendőrségi kutyákon kívül kizárólag az általános közfelfogás szerinti szelíd, a fesztiválozók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok jöhetnek be. A kutya belépésének további feltétele oltási könyvének felmutatása, illetve egy biléta a gazda Fesztivál alatt is elérhető telefonszámával. Kérjük, fokozottan ügyelj a higiéniára is, kedvenced után minden esetben takaríts fel! A STRAND TERÜLETÉRE KUTYÁT BEVINNI az ÁNTSZ rendelete alapján SZIGORÚAN TILOS.

8. Bár mi is gondoskodunk róla, hogy a Fesztivál területe végig tiszta legyen, kérjük, te is segíts ebben; használd a kihelyezett szemét-, illetve szelektív hulladékgyűjtőket! A PET-palackokat kupak nélkül, összenyomott állapotban helyezd a gyűjtőbe, hogy minél több szemét férjen el benne!

9. Az őrizetlenül, így a sátrakban hagyott csomagokért nem áll módunkban felelősséget vállalni, ezért javasoljuk, hogy értékeidet helyezd el csomag- és értékmegőrzőnkben! Az ott elhelyezett dolgokért felelősséget vállalunk, a csomagmegőrző esetében csomagonként legfeljebb 15.000,- Ft összeghatárig, az értékmegőrző esetében pedig tárgyanként legfeljebb 50.000,- Ft összeghatárig.

10. A talált tárgyakat, kérjük, a Fesztiválközpontban add le, illetve Te is ott keresd, ha esetleg elvesztettél valamit.

11. A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a Fesztiválközpont munkatársaihoz fordulhatsz, valamint az info@everness.hu e-mail címen is elérsz minket. Mindkét esetben - leszámítva a vészhelyzetet - valószínűleg a Rendezvény után kapsz tőlunk választ. Türelmedet előre is köszönjük!

Kempingezésre vonatkozó rendelkezések

1. A Fesztivál területére történő belépésed és ott tartózkodásod a megváltott jegyen, bérleten meghatározott időtartamban lehetséges. Felhívjuk figyelmedet, hogy a napijegyek éjféltől éjfélig érvényesek, egy napijeggyel kempingezni nem lehetséges. Több napijeggyel a köztes napokon sátorozhatsz a kijelölt helyeken. A lakókocsi vagy mobilház voucher birtokában a Fesztivál területén a Látogatók a kijelölt sátorhelyeket, lakókocsiparcellákat vagy házakat – az idegenforgalmi adó összegének megtérítése mellett – vehetik igénybe. Kérjük, hogy a sátorhelyek kiválasztása során KIZÁRÓLAG a kijelölt sátorhelyeket vedd igénybe.

2. A Fesztivál területén biztosított elektromos, valamint kommunális berendezéseket és felszerelésekett a Látogatók azok rendeltetésüknek megfelelően használhatják.

3. A Fesztivál területén tüzet gyújtani csak a kijelölt helyeken szabad, továbbá a nyílt láng és bizonyos kempingeszközök használatához (kempingfőző, gázpalack, stb.) a tűzgyújtási szabályok szigorú betartását várjuk el.

4. A mosdókat, tusoló- és illemhelyeket azok rendeltetésének megfelelően, és tisztaságára ügyelve használd, kérjük, hogy figyeljetek egymásra, valamint a környezet épségére, tisztaságára!

7. Az Everness Fesztivál Rendezője kizárólag a Rendezvény idején hatályos jogszabályok, valamint a rendezvény-szolgáltatással kapcsolatos ÁSZF-ben meghatározottak szerinti keretek között vonható felelősségre. Rendező ezen felelősségi körén túlmenően bármely harmadik személy (Látogató, partneri, illetve nem saját személyzet, stb.) által okozott bármely káresemény kapcsán, felróhatóságtól függetlenül a kárfelelősséget közvetlenül a kárt okozóra háritja, amely személyes felelősséget minden, a Rendezvény idején és annak területén tartózkodó személy a belépéssel elismer és magára nézve kötelezőnek fogad el.

8. A sátrakban, vagy egyéb helyen őrizetlenül hagyott tárgyakért, csomagokért és értékekért az Everness felelősséget nem vállal.

9. A Fesztivál teljes időtartama alatt, valamint a sátorhely, illetve a Fesztivál területének elhagyása előtt kérjük a sátorhely és környezetének rendbe rakását, valamint a hulladékgyűjtő edények használatát. Tilos a Fesztivál területén található környezet rongálása, szennyezése!

10. Figyelemmel a Fesztivál családbarát jellegére, valamint, hogy annak célja a felhőtlen kikapcsolódás és feltöltődés, a Látogatók kötelesek tiszteletben tartani a közrendet és nyugalmat a Fesztivál területén. A Látogatók pihenését és nyugalmát biztosító éjszakai időszak a Fesztivál területén 24:00 és 7:00 óra közé esik, amely időtartamban tilos a mások nyugalmát zavaró tevékenység végzése, vagy ilyen magatartás tanúsítása. Mivel a Fesztivál időtartama alatt néhány program az éjszakába nyúlik, szállásfoglalás előtt, kérjük, feltétlenül nézd át a Fesztivál Zajtérképét!

11. A Fesztivál területén, de különösen a sátorhelyek közelében a Fesztivál területén tartózkodó kutyákat és egyéb házikedvenceket pórázon, indokolt esetben szájkosárral, gazdájának felügyelete alatt kell tartani.

12. Kérjük, hogy adott esetben az észlelt károkat, a berendezések vagy bármilyen felszerelések hibáját késedelem nélkül jelezd a Szervezők felé.

13. A Fesztivál területére előzetes engedély nélkül gépjárművel behajtani tilos. 

14. Amennyiben a Látogató a jelen szabályzatban foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszegi, úgy a Fesztivál szervezői vagy a Rendezvény biztonsági személyzete a Fesztivál területéről kivezethetik.

14. Bármely kérdéssel észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a Látogatók a Fesztivál honlapján megtalálható elérhetőségek bármelyikén, vagy a Fesztiválközpontban elérhető munkatársakhoz fordulhatnak.

Parkolásra vonatkozó rendelkezések

Jelen szabályzat kiterjed a Fesztivál területére, valamint a Fesztivál közelében kijelölt őrzött és ingyenes parkolókra, valamint a kijelölt parkolóban ideiglenes jelleggel hagyott gépjárművekre.

1. A Fesztivál területére az Everness által kiadott előzetes engedély nélkül gépjárművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek – így a Fesztivál vendégei, valamint a Fesztivál szervezői, a szolgáltatók és az előadók – is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani, valamint a Fesztivál területén a Látogatókra mindenkor kiemelt figyelmet fordítani. A Fesztivál területén megengedett maximális sebesség: 20 km/h.

2. Minden házat bérlő vendég beállhat a Fesztivál területén kijelölt parkolóhelyekre. Ez a lakóautót húzó személyautóra is érvényes. A Fesztivál területén házat bérlő vendégek egyszeri ingyenes behajtási engedéllyel jöhetnek be és parkolhatnak a házuk mellett. Minden további behajtás részükre 5.000,- Ft, tehát csak az első behajtás ingyenes.

3. Az Everness ezen kívül a Fesztivál helyszínének közelében kijelölt ingyenes, őrzött parkolóhelyet biztosít a szállással nem rendelkező vendégek részére. A parkolás a Szabadisóstó vonatállomás mellett kialakított őrzött parkolóban ingyenes, innen Fesztiválbusszal vagy gyalogosan lehet eljutni a rendezvényre. Kérjük, hogy az utcán a házak előtt NE parkolj, az ott lakók közlekedését, napi életvitelét ne akadályozd!

A parkolás a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően a Siocamping területén belül a kemping üzemeltetőjének, azon kívül Siófok Önkormányzatának parkolási rendje szerint történik.

A kijelölt őrzött parkolóba való behajtás a bejáratnál elhelyezett utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok betartásával, történhet.

4. A kijelölt parkoló igénybevételével elfogadod a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket, egyúttal tudomásul veszed, hogy a gépjármű őrzésén túlmenően, a parkolás során a gépjárműben keletkezett károkért, a gépjárműben hagyott tárgyakért, értékekért az Everness felelősséget nem vállal.

5. A parkolók területe kizárólag gépjármű parkolására, míg a parkolókhoz vezető utak, azok gépjárművel való megközelítésére szolgálnak. A járműveket a parkolókban úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a kijelölt parkolóhelyet foglalják el, figyelemmel a környező járművekre is. A jármű leállítását követően az előírásoknak megfelelően köteles vagy a járművet lezárni, a kéziféket behúzni, ezzel is megelőzve a károk bekövetkezését és biztosítva a vagyonvédelmet.

6. A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek, az Everness munkatársainak utasításait a többi Látogató és a parkoló zavartalan igénybevételének biztosítása érdekében be kell tartani.

7. A parkoló területén gyalogosként körültekintően, fokozott figyelemmel közlekedj.

8. A parkoló a Fesztivál ideje alatt folyamatosan, 0-24 órában üzemel.

9. A parkolóba való behajtás TILOS, ha azt az Fesztivál szervezői bármely rendkívüli esemény miatt lezárták, vagy a parkoló megtelt. A Fesztivál szervezői jogosultak a Rendezvényhez tartozó parkolók és az azokhoz vezető utak részben vagy egészben történő lezárására, a forgalom korlátozására. Ez esetben a Fesztivál szervezői irányítják a forgalmat, tájékoztatást nyújtanak a korlátozás várható időtartamáról, illetőleg a korlátozásra, lezárásra okot adó esemény elmúltával késedelem nélkül megnyitják a lezárt területet.

10. Tilos a parkoló területén a dohányzás, vagy nyílt láng használata, a parkoló normál üzemmenetének, más gépjárművek parkolásának akadályozása, olyan gépjármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog, továbbá a rendszám nélküli, vagy a közlekedési előírásoknak nem megfelelő gépjármű leállítása. Tilos a parkoló területén a leállított járműveken szervizmunkálatokat végezni.

11. Amennyiben a Látogató a jelen szabályzatban foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszegi, úgy a Fesztivál szervezői vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) a parkoló területéről kivezettethetik.

12. A Fesztivál szervezői jogosultak a járműnek a Parkoló területéről történő elszállíttatásáról, a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója kockázatára és költségére gondoskodni, amennyiben a jármű akadályozza a közlekedést, más járművek parkolását, a parkolóba történő be- és kihajtást. Az elszállított jármű őrzéséről a Fesztivál szervezői nem gondoskodnak.

13. A más járműben vagy egyéb berendezésekben okozott kárért felelősséggel tartozol, az Everness nem vállal felelősséget a járművek és/vagy utasaik sérelmére a parkolók területén elkövetett, harmadik személy által okozott károkért. Kérjük, hogy az ilyen jellegű károkat a Fesztivál szervezői felé késedelem nélkül jelezd.

14. Az Everness Fesztivál Rendezője kizárólag a Rendezvény idején hatályos jogszabályok, valamint a rendezvény-szolgáltatással kapcsolatos ÁSZF-ben meghatározottak szerinti keretek között vonható felelősségre. Rendező ezen felelősségi körén túlmenően nem köteles helytállni a harmadik személyek által okozott károkért, lopásért, sérülésekért. A kijelölt parkolók területén Everness kizárólag általános kármegelőzési célból, a szükséges forgalomirányítás és a parkolás biztonságának jelen szabályzatban megjelöltek szerinti biztosítása érdekében alkalmaz biztonsági szolgálatot.


A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Rendezvény idején hatályos magyar jog rendelkezései irányadók.

Jó szórakozást és feltöltődést kívánunk!

Budapest, 2023. január 10.